Buildable Facebook UI Outlined News Feed Home Icon

Latar Belakang

Profesion Teknikal

Di Malaysia

Malaysia flag

Bidang teknikal telah memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dunia. Di Malaysia, bidang teknikal telah menyumbang dengan ketara dalam mewujudkan infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan sosio-ekonomi seterusnya kepada pertumbuhan ekonomi.


Selain itu, pembangunan modal insan menjadi pemacu kepada perkembangan kelestarian ekonomi Negara. Justeru itu, di dalam Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK11) melalui Teras Strategi: Meningkatkan Pembangunan Modal Insan Untuk Negara Maju, kerajaan akan meningkatkan produktiviti buruh dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan yang memerlukan pekerja berkemahiran tinggi. Bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (TVET) akan diterajui oleh industri, yang mana sebanyak 60% daripada 1.5 juta pekerjaan yang akan diwujudkan dijangka memerlukan kelayakan berkaitan TVET.


Profesion Teknikal mewujudkan golongan Profesional yang ditauliah berdasarkan kompetensi bidang teknikal masing-masing. Pentauliahan ini dapat memastikan produk yang direkabentuk adalah menepati aspek-aspek keselamatan, spesifikasi dan standard yang ditetapkan. Profesional harus menggalas tanggungjawab dan liabiliti yang besar berdasarkan akta-akta yang telah ditetapkan, selain berdepan dengan risiko keselamatan diri sendiri.

Statistik Profesion Teknikal Di Malaysia (Tahun 2022)

Sama-sama kita meriahkan!

Sekretariat #HPTN2023

JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

ARAS 31, MENARA KERJA RAYA (BLOK G)

KOMPLEKS KERJA RAYA

JALAN SULTAN SALAHUDDIN

50480 KUALA LUMPUR

Emel Rasmi #HPTN2023

hptn@jkr.gov.my

Phone Number

03- 2618 9000